Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 november 2015

Heidag werkgroep Goirle

“En nu vooruit” was de slagzin bij de landelijke verkiezingen van maart 2014. De werkgroep D66 in de Raad 2018 (Goirle én Hilvarenbeek) heeft zich dit niet aan laten leunen.

Nadat alle aanwezige leden zich op 24 juni van dit jaar zich unaniem positief hebben uitgesproken over de bestuurlijke fusie met de afdeling Tilburg, zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Op 11 juli zijn de werkgroepleden een dag lang met elkaar opgetrokken om elkaar eens diep in de ogen te kijken en elkaar de vraag te stellen: “Wat leeft er in onze samenleving” en “Waar gaan we ons voor inzetten”? Duurzaamheid, zorg en welzijn, bestuurlijke vernieuwing, ondernemen en werkgelegenheid zijn enkele verzamelbegrippen die uit de op 11 juli naar voren zijn gekomen.

Door een informatieve presentatie die gegeven werd door de raadsgriffier van Goirle, Berry van ‘t Westeinde, heeft ook de gemeente een bijdrage geleverd en is ons kennis bijgebracht over de werking van het gemeentelijke en politieke bedrijf.

Mieke Heuvelmans, voorzitter van D66 fractie Tilburg heeft ons in een interactieve sessie laten voelen hoe het is om met samenlevingsdilemma’s om te gaan die je keuze als politicus kunnen beïnvloeden in besluitvorming. Een energieke en informatieve dag waar het venijn in de staart zat. Mieke heeft ons liefdevol en vakkundig de roze bril van het hoofd gehaald en ons met de politieke realiteit kennis laten maken.

Een kader begint zich te vormen maar wij zouden D66 niet zijn als we daar niet al onze leden, D66 stemmers en overige Goirlenaren en Bekenaren niet de gelegenheid zouden bieden om daarover geïnformeerd te raken en in de vorming van dit kader te kunnen participeren.

Om hiermee te beginnen en naar het goede voorbeeld van Tilburg, organiseren wij aanstaande zaterdag 7 november 2015 de “Tent 66” op de Hovel in Goirle. Wij staan daar van 10.30 uur tot 15.00 uur om kennis te maken, aan te horen en de dialoog aan te gaan met iedereen die dit wil.

Onze Tent sessies willen wij graag in de nabije toekomst graag voortzetten in de diverse winkelgebieden in Riel, Goirle en Hilvarenbeek.

Op 17 november organiseren wij in het kader van duurzaamheid een thema bijeenkomst met ondersteuning van de commissie T66. Dit is om 20.00 uur in het CC Jan van Besouw te Goirle.

Het thema van deze bijeenkomst past binnen het kader van duurzaamheid en specifiek over het “grondstoffen beleid”. De gemeente Goirle heeft in haar Grondstoffenbeleidsplan 2014-2021 een doel gesteld dat 80% van het aangeboden afval weer na bewerking voor hergebruik geschikt gemaakt moet worden. Een goed streven vinden wij en willen daar graag aan bijdragen om dit doel te realiseren, om de generaties die na ons komen niet met onze zooi te belasten.

Het goed omgaan met wat wij als inwoner weggooien is een kwestie van gedrag en om het juiste gedrag te stimuleren kun je twee kanten op. Je kunt slecht gedrag bestraffen of je kunt goed gedrag belonen. Is er een keus en waar kies je dan voor? We gaan hier een aantal inspirerende sprekers voor uitnodigen. Programma en uitnodiging zal via de media maar ook persoonlijk naar onze leden worden toegestuurd.

Wat hebben we nog meer gedaan? Wij vinden het een goede zaak om beter kennis te maken met onze plaatselijke leden en zijn daartoe een belronde gestart. We hebben gemerkt dat er voor veel mensen een drempel is om naar D66 bijeenkomsten te gaan om dat ze daar niemand kennen. Deze drempel willen wij slechten om ons als werkgroepleden alvast voor te stellen zodat er in ieder geval al een bekend gezicht is als u naar een bijeenkomst wil gaan.

Tot zover maar even. We verwelkomen u graag op 7 november of 17 november. Wilt u op beide dagen langs komen? Dat hebben we nog liever. U bent van harte uitgenodigd en zien u graag komen!

Piet Verheijen
Voorzitter werkgroep Goirle

e-mail: goirle@d66middenbrabant.nl