Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 april 2019

D66 Midden-Brabant heet nieuwe bestuursleden welkom!

Woensdagavond 10 april 2019 vond de Algemene Ledenvergadering van D66 afdeling Midden-Brabant plaats in De Nieuwe Vorst in Tilburg. Met een minuut stilte stonden we eervol stil bij het overlijden van een bijzonder D66-lid, Ellie van Luijk – van Reedt Dortland. Zij overleed op 24 maart jongstleden op 89-jarige leeftijd.

Het beleidsplan 2019 voor de afdeling D66 Midden Brabant en de financiële onderbouwing ervan zijn gepresenteerd. Evenals de balans over 2018. De leden stemden tijdens deze vergadering in met het beleidsplan en de begroting voor 2019. Nadat de kascontrolecommissie haar werk heeft kunnen doen, verwachten we dat de volgende ALV décharge over 2018 zal kunnen worden verleend.

Ook is ingestemd met het voorstel voor het toevoegen van een bestuurslid communicatie.

Later op de avond namen we afscheid van onze secretaris; Tamara gaat verder als bestuurslid van regio Brabant. Het bestuur en de leden bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

Zo goed als unaniem verwelkomden de aanwezige leden, twee nieuwe bestuursleden om de vrijgekomen taken over te nemen: secretaris Jakob Borgesius en bestuurslid communicatie Shabnam Noorzy. We wensen hen veel plezier en succes met hun taken binnen het afdelingsbestuur.

Bij “rondje stadhuis”, ten slotte, stelde de voorzitter van het afdelingsbestuur D66 Midden-Brabant, Mieke Heuvelmans, aan de fractievoorzitters van de gemeenten binnen de afdeling Midden-Brabant pittige vragen over de houdbaarheid van de duurzaamheidsplannen. Dat leidde tot een goed debat. De fractievoorzitters gaven door het beantwoorden van die vragen een beeld van de stand van zaken in hun gemeente. Al met al was het een geslaagde ledenvergadering, traditiegetrouw afgesloten aan de bar.