Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

T66: 14 november in Goirle

Donderdag, 14 November in Goirle

T66 14 november in Goirle Donderdag, 14 November in Goirle Inloop vanaf 19.45 uur – Aanvang 20:00 uur  | Toegang is gratis – Koffie en thee staat klaar “Weten staat leren in de weg: het ...

T66 14 november in Goirle

Donderdag, 14 November in Goirle

Inloop vanaf 19.45 uur – Aanvang 20:00 uur  | Toegang is gratis – Koffie en thee staat klaar

“Weten staat leren in de weg: het is de vijand van leren. En zéker weten helemaal: dat heeft iets doms.“

Jan van Besouwhuis
Thomas van Diessenstraat 1,
5051 Goirle

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.  ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Vanuit hun kantoor in Den Haag biedt Prodemos rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities en cursussen. Jaarlijks ontvangen ze tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via hen ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Anna Domingo is projectleider bij ProDemos. Zij heeft ervaring met onderzoek en projecten op het gebied van burgerparticipatie, en met de organisatie en coördinatie van bijeenkomsten (bijv. de Nacht van de Dictatuur). Ze organiseert trainingen en workshops en voert de tweejaarlijks Monitor Burgerparticipatie uit.

Een voorbeeld van burgerparticipatie dicht bij huis is de Stichting Participatieraad Hilvarenbeek. Dit is een orgaan binnen de gemeente Hilvarenbeek, dat vanuit een brede burgerparticipatie, gevraagde en ongevraagde adviezen verstrekt aan het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hilvarenbeek. Ze doen dit op alle maatschappelijke beleidsterreinen (ook wel het sociaal domein genoemd). Stichting Participatieraad Hilvarenbeek is een samenwerkend adviesorgaan van lokale belangenorganisaties en maatschappelijk betrokken burgers welke optreden als adviesraad in het sociaal domein van de gemeente Hilvarenbeek. De stichting staat voor burgerparticipatie en heeft om die reden ook geen ‘professionele partijen’ in haar geledingen, om eventuele schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat ‘professionele partijen’ niet gehoord worden voor advies en/of om inzichten te delen. De stichting en de gemeente Hilvarenbeek hebben de adviesrol vastgelegd in een gemeentelijke verordening.

Leon Bertens is naast voorzitter van de Participatieraad Hilvarenbeek, ook voorzitter bij Regionale Adviesraad Werk en Participatie en voorzitter bij Regionaal Overleg Sociale Adviesraden in de regio Hart van Brabant.

Anna Domingo zal ons samen met Leon Bertens  in de theorie en de praktijk van burgerparticipatie. Het eerste deel van de avond zal door Anna Domingo worden ingevuld met een algemeen en breed verhaal over burgerparticipatie, het tweede deel van de avond zal Leon Bertens ons meenemen in de praktijk van burgerparticipatie en democratie.

Kortom, genoeg reden om te komen, we verwelkomen u graag en hopen op een dynamische avond!

DE T66-THEMAAVONDEN WORDEN GEORGANISEERD DOOR D66 MIDDEN BRABANT

Gratis toegang – Iedereen is welkom!

 

 

 

14 november

20.00

Jan van Besouwhuis
Thomas van Diessenstraat 1, 5051 Goirle