Steun ons en help Nederland vooruit

Jakob Borgesius

Secretaris

In de politiek heb ik drie inspiratiebronnen. Mijn (wijlen) opa, wethouder in Assen, van hem leerde ik dat politiek iets is van voor en tussen de mensen. Inhoudelijk kijk ik graag naar het eerste sociaal liberale kabinet Pierson – (Goeman) Borgesius, het kabinet der Sociale rechtvaardigheid.

De liberaal Pierson verdedigde in het Leerboek des staathuishoudkunde belasting betalen naar draagkracht met als doel: ‘Ons ideaal moet niet wezen dat niemand meer bezit, maar dat zoveel mogelijk allen bezitten.’

Hendrik Goeman Borgesius was als kamerlid, vice voorzitter van de Arbeidsenquête naar de arbeids- en leefomstandigheden in o.a. Maastricht, Amsterdam en Tilburg. Tilburg kwam toen overigens het beste uit deze vergelijking. Het werk in de textielfabrieken was relatief veilig en goed betaald. De minister van Binnenlandse zaken verwezenlijkte hij de leerplicht, de gezondheidswet met inspectie en de woningwet met de mogelijkheid tot onteigening.

Die hele periode van de sociale kwestie in Nederland, lijkt wereldwijd nog steeds te spelen. Betalen mensen en bedrijven belasting naar draagkracht? Hoe gaat het veilig en goed betaald werk in ons land en over de wereld? Psychische en staatkundige vrijheid is uiteraard ook belangrijk, maar mijn motivatie ligt vooral bij de sociaal economische vrijheden van mensen.

Ik ben in Nijmegen geboren en in het mooie Ooij(polder) getogen. Als scholier ben ik actief geweest in de leerlingenraad en medezeggenschapsraad van het Canisius College. Destijds heb ik nog gedemonstreerd samen met het LAKS voor het behoud van de basisbeurs, dus geen steun gegeven aan de tempo- en prestatiebeurs. Zal die financiering niet leiden tot minder toegankelijkheid van hoger onderwijs en de student te veel stress geven?

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik afgestudeerd in het notariële recht. Momenteel ben ik zelfstandig N.V.R.A. jurist met name op het gebied van erfrecht geef ik mensen advies en procedeer ik bij de kantonrechter.

 

Politiek is iets van voor en tussen mensen.