Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Midden-Brabant

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het ondersteunen van de fracties, het zorgdragen voor goeddraaiende campagnes en het stimuleren van debat met activiteiten zoals onder andere T66 en ledenvergaderingen. Leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering. Voor meer informatie kunt je mailen naar: info@d66middenbrabant.nl Het…

Contact

info@d66middenbrabant.nl

Commissies

De afdeling D66 Midden-Brabant heeft verschillende commissies die binnen en buiten onze afdeling zorgen voor de ledenbinding en -werving, communicatie, campagne, talentontwikkeling en opleiding. Deze commissies staan in nauw contact met het afdelingsbestuur en worden geleid door actieve en betrokken leden van onze afdeling. In het organigram van de afdeling kun je zien wie er in…

D66 Tilburg

Vanuit D66 Tilburg zitten Berend de Vries en Marcelle Hendrickx in het college van burgemeester en wethouders. De fractie van D66 Tilburg bestaat uit 9 raadsleden onder leiding van fractievoorzitter Beppie Smit. Tilburg is veel veranderd de laatste jaren en dat mag je op het conto van dit team schrijven. Meer over D66 Tilburg leest…