Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Midden-Brabant

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het ondersteunen van de fracties, het zorgdragen voor goeddraaiende campagnes en het stimuleren van debat met activiteiten zoals onder andere T66 en ledenvergaderingen. Leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering.

Voor meer informatie kunt je mailen naar: info@d66middenbrabant.nlĀ Het afdelingsbestuur van D66 Midden-Brabant bestaat uit de volgende personen:

Mieke Heuvelmans

Mieke Heuvelmans

Voorzitter, Talent en Opleiding

Nicolaas Veltman

Nicolaas Veltman

Talent en opleiding

Ingrid Oomen

Ingrid Oomen

Secretaris

Toon van Nunen

Toon van Nunen

Politiek Secretaris

Rogier Sleijpen

Rogier Sleijpen

Bestuurslid campagne

Henrike Boendermaker

Henrike Boendermaker

Algemeen Bestuurslid

Pieter van Mol

Pieter van Mol

Penningmeester