Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Midden-Brabant

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het ondersteunen van de fracties, het zorgdragen voor goeddraaiende campagnes en het stimuleren van debat met activiteiten zoals onder andere T66 en ledenvergaderingen. Leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering.

Voor meer informatie kunt je mailen naar: info@d66middenbrabant.nlĀ Het afdelingsbestuur van D66 Midden-Brabant bestaat uit de volgende personen:

Jelle Zijstra

Jelle Zijstra

Politiek secretaris

Pieter van Mol

Pieter van Mol

Penningmeester

Mieke Heuvelmans

Mieke Heuvelmans

Voorzitter, Talent en Opleiding

Mark van der Schaaf

Bestuurslid Opleiding en Talent

Shabnam Noorzy

Shabnam Noorzy

Bestuurslid communicatie

Jakob Borgesius

Jakob Borgesius

Secretaris