Steun ons en help Nederland vooruit

Commissies

De afdeling D66 Midden-Brabant heeft verschillende commissies die binnen en buiten onze afdeling zorgen voor de ledenbinding en -werving, communicatie, campagne, talentontwikkeling en opleiding. Deze commissies staan in nauw contact met het afdelingsbestuur en worden geleid door actieve en betrokken leden van onze afdeling. In het organigram van de afdeling kun je zien wie er in de verschillende commissies zitten. Hieronder kun je lezen waar de commissies zich mee bezig houden. Voor meer informatie kun je mailen naar secretaris@d66middenbrabant.nl of het vrijwilligersformulier invullen.

Ledencommissie

De ledencommissie organiseert netwerkactiviteiten voor D66’ers. Geïnteresseerd, maar nog geen D66 lid? Ook niet-leden zijn van harte welkom op de meeste D66 activiteiten. Hieronder een opsomming van activiteiten:

  • T66: De Thema-66, afgekort T66, werkgroep organiseert elke maand een thema-avond over een lokaal actueel thema. Tijdens deze avond worden veelal externe sprekers gevraagd om hun expertise over het thema met D66’ers en geïnteresseerden te delen. De thema-avonden zijn avonden waarin het luisteren naar en discussiëren over intrigerende onderwerpen worden afgewisseld. Contact: t66@d66middenbrabant.nl
  • Wine&Politics: Voor de vrouwelijke D66 leden en geïnteresseerden organiseert de ledencommissie maandelijks een informele bijeenkomst genaamd Wine & Politics. Contact: wine&politics@d66middenbrabant.nl
  • Ledendag: Voor nieuwe leden is er twee keer per jaar een nieuwe ledendag.
  • Uitstapjes: Regelmatig organiseert de ledencommissie uitstapjes in samenwerking met een raadslid.
  • Plaatselijke activiteit: Indien er evenementen zijn in je gemeente, kun je ook met een D66 team meedoen. Bijvoorbeeld marathon, Ten miles, roeien e.d.

Contact: leden@d66middenbrabant.nl

Communicatie & Campagnecommissie

De communicatie en campagnecommissie verzorgt de interne en externe communicatie van de afdeling D66 Midden-Brabant. Zij houden zich onder andere bezig met het onderhouden van de website, de uitnodigingen voor activiteiten en de afdelingsnieuwsbrief. Daarnaast organiseren zij continue campagne activiteiten, zoals de Tent66. In verkiezingstijd organiseert deze commissie in samenwerking met een grote groep vrijwilligers extra activiteiten, zoals flyer-acties. Voor het campagneteam kunnen we altijd jouw hulp gebruiken! Dat wil zeggen dat je geen onderdeel bent van de commissie, maar wel helpt met flyeren of bij Tent66 het gesprek aan gaat met mensen op straat. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar campagne@d66middenbrabant.nl

Contact: communicatie@d66middenbrabant.nl of campagne@d66middenbrabant.nl

Talentontwikkeling & Opleidingscommissie

De Talentontwikkeling- en Opleidingscommissie verzorgt trainingen, workshops en andere op ontwikkeling gerichte activiteiten voor leden en niet-leden in de afdeling Midden-Brabant. Een groot deel van de trainingen zijn tevens toegankelijk voor leden van buiten de afdeling.
De activiteiten zijn erop gericht om de kennis en inzicht over lokale en landelijke thema’s te vergroten, Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van vaardigheden, waarbij je kunt denken aan debatteren en onderhandelen.

Contact: talentontwikkeling@d66middenbrabant.nl

Programmacommissie

De programmacommissie is verantwoordelijk voor het schrijven van het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (GR18). Zij werken samen met leden en inwoners van de verschillende gemeenten binnen onze afdeling om een samenhangend en vooruitstrevend programma te schrijven. Dit doet ze onder andere via de Tent66 waarbij ze met mensen op straat in gesprek gaan over onderwerpen zoals, sport, zorg, onderwijs, werk en wonen in de stad of het dorp. Daarnaast zijn themawerkgroepen die verschillende onderwerpen binnen het verkiezingsprogramma uitwerken. De thema’s van de werkgroepen zijn:

  • Anders besturen
  • Onderwijs, emancipatie en participatie
  • Ondernemerschap, werkgelegenheid, toerisme en duurzaamheid
  • Sociaal beleid, zorg, cultuur
  • Ruimtelijke ordening, veiligheid, verkeer en vervoer

Vanaf half september 2016 kun je aansluiten bij een themagroep en jouw expertise met de PC delen. Wil je deelnemen aan een themawerkgroep? Stuur dan direct een mail naar het onderstaande e-mailadres.

Contact: programmacommissie@d66middenbrabant.nl

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017