Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Agenda AAV 29 november 2017

Agenda en stukken AAV (per onderdeel zijn via betreffende link de stukken te vinden)

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Theater De Boemel, Burgemeester Brokxlaan 8-76, 5041 SB Tilburg

 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen AAV 31 mei 2017

4. Mededelingen

5. Bestuursaangelegenheden – besluitvormend

a. Decharge verlenen oud penningmeester

b. Verkiezingen penningmeester en secretaris

c. Verkiezing nieuw bestuurslid algemeen

6. Kandidaten GR2018- besluitvormend

a. Accorderen instellingsbesluit

b. Voorstellen definitieve kandidaten lijsten van de vier gemeenten

Lijst Goirle, Lijst Tilburg, Lijst Dongen, Lijst Waalwijk

Pauze

7. Bekendmaking uitslag bestuursverkiezingen

8. Wethouderscommissie – instellingsbesluit

9. Vaststelling van het verkiezingsprogramma van D66 Dongen en vaststelling van het verkiezingsprogramma van D66 Waalwijk – besluitvormend

10. Campagne GR2018 D66 Midden-Brabant

Rondvraag AAV en desgewenst afsluiting AAV voor Dongen en Waalwijk – kleine pauze

11. Goedkeuring van het verkiezingsprogramma van D66 Goirle en goedkeuring van het verkiezingsprogramma van D66 Tilburg, beide met stemming over de amendementen – besluitvormend

(link naar amendementen VP D66 Goirle en amendementen VP D66 Tilburg is voor leden van deze gemeenten beschikbaar)

Afsluiting

 

Gepubliceerd op 15-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018