Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Stukken AAV 31 mei 2017

AGENDA AAV

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen AAV D66 Midden-Brabant 25 januari 2017 (Bijlage 1)
 4. Mededelingen en stand van zaken commissies & financiën
 5. Verkiezingen lijsttrekkers GR18
  a. Uitslag + verklaring verkiezingscommissie
  b. Voorstellen van de lijsttrekkers aan de leden
 6. 400e lid van D66 Midden-Brabant
 7. Afscheid secretaris D66 Midden-Brabant
 8. a Verkiezing secretaris bestuur afdeling D66 Midden-Brabant

PAUZE + MUZIEK

b. Uitslag verkiezing secretaris bestuur afdeling D66 Midden-Brabant

9. Stand van zaken verkiezingsprogramma’s GR18
10.Vaststellen addendum afdelingsreglement (Bijlage 2)
11. Op naar GR18
12.Vragenrondje aan het bestuur
13. Afsluiting & Borrel

Gepubliceerd op 21-05-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018