Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goirle

Met een flinke dosis enthousiasme zijn we vanaf begin 2015 de raadsvergaderingen gaan bezoeken en evalueren. We hebben geluisterd, bekeken en besproken wat er speelt in onze dorpskernen, en wat er nodig is. Dat hebben we zo goed mogelijk, mét onze D66-visie, in ons verkiezingsprogramma vastgelegd. Met onze groene tent en witte jassen zijn wij regelmatig op de Hovel te vinden –nu in verband met corona even niet- om het gesprek aan te gaan met onze inwoners; om hun kijk op de Goolse democratie te horen of zomaar met elkaar in gesprek te gaan over wat er zoal speelt in ons dorp en hoe dit onze inwoners ervaren. In maart 20218 hebben wij de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen en vanuit niets met twee zetels in de gemeenteraad gekomen. We nemen geen deel aan de coalitie maar kunnen ons goed vinden in het bestuursakkoord “Duurzaam en Dienstbaar”. We leggen voorstellen niet alleen langs onze eigen meetlat maar langs die van het bestuursakkoord. Wij gaan voor samenwerking binnen het bestuur. Raadsvoorstellen, moties en amendementen van andere fracties benaderen wij met een positieve houding. Als die een verbetering van een voorstel bewerkstelligen en passend zijn bij wat wij nastreven zullen we ze altijd ondersteunen.

Wil dat zeggen dat wij het dan overal mee eens zijn? Zeker niet. We zijn erg kritisch.

Eind 2018-beging 2019 hebben wij met ondersteuning van andere fracties een interpellatiedebat aangevraagd. Met als doel helder te krijgen waarom het college van B&W medewerking heeft verleend aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning op basis van opgewekt vertrouwen. Het is
een niet alledaags instrument dat wij ingezet hebben om duidelijkheid te verschaffen aan onze inwoners, maar zeker effectief.
In het kader van Duurzaam en Dienstbaar zijn wij in 2019 niet akkoord gegaan met de voorgestelde begroting van 2020. Om een Diestbare overheid te kunnen zijn moeten we niet op de menskracht van die zelfde overheid bezuinigen. Daarnaast waren de bezuinigingen op het gebied van onderwijs
voorzieningen voor ons onbespreekbaar. Wij verwachten dat ons college helder en transparant is en afspraken nakomt. In 2020 deelden we
een “donker”gele kaart uit en ondersteunde we een motie van treurnis over hoe er omgegaan is met onze cultuurpartners. Een gemeente Goirle onwaardig. Zo willen wij ook de komende periode tot aan de verkiezingen handelen. Kritisch, scherp, luisterend en meedenkend en ons handelen zal gericht zijn op waar onze inwoners mee gediend zijn. D66 Goirle staat voor kansen voor iedereen, een groene toekomst en een moderne democratie.

Bezoek onze website: www.goirle.d66.nl

D66 Goirle staat voor kansen voor iedereen, een groene toekomst en een moderne democratie: www.d66goirle.nl